GÖNÜLLÜLÜK

GÖNÜLLÜ OL, İYİLİK İÇİN İLK ADIMINI AT!

 

Kızılay’ın var oluşu, zarar görebilen insanların

hayat şartlarını iyileştirdiği sürece anlam kazanmakta,

bu konudaki imkanları arttırmaktaki çabalarımızda

“GÖNÜLLÜLÜK”

kavramı öne çıkmaktadır.

Türk Kızılayı tüzüğüne göre;

GÖNÜLLÜLÜK:

Gönüllü olarak çalışan kişinin özgür iradesi ile gerçekleştirdiği, ekonomik, politik veya toplumsal baskılar nedeni ile gerçekleştiremediği, zarar görebilir veya bunların içinde yaşadıkları toplumlara fayda sağlamayı amaçlayan Kızılay’ın yasal temsilcileri tarafından organize edilen faaliyettir.

GÖNÜLLÜ:

Herhangi bir maddi çıkar sağlama amacı taşımadan kendi özgür iradesi ile ulusal derneğin misyonu çerçevesinde zarar görebilen insan topluluklarına yardım etmek üzere zaman ve emek harcayan kişidir.

ÜYE:

Ulusal derneğin tüzüğünü veya kurallarında belirtilen şartları resmen kabul etmiş ve genellikle yönetim organlarında yer alacak temsilcileri seçme ve buralarda görev yapmak için seçilme hakkı olan kişidir.

ÜYE İLE GÖNÜLLÜ ARASINDAKİ FARK:

Üye ve gönüllü kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu yüzden bu iki kavram net olarak yukarı da ifade edilmiştir.

KIZILAY İZMİR ŞUBESİ İÇİN GÖNÜLLÜLERİN ÖNEMİ:

Gönüllülük, Kızılay Hareketi hizmetlerinin temelidir ve Gönüllüler ulusal derneklerinin VAZGEÇİLMEZİDİR.

Kızılay İzmir Şubesi Hareketi bünyesinde hizmetlerin halka sunulabilmesinde gönüllü faaliyetlerin ve faaliyetlerde görev alan aktif gönüllü sayısının artması son derece önemlidir.

Gönüllülük,

ilk olarak Kurucumuz Henry Dunant tarafından Solferino Savaşı esnasında yaralı askerlere yardım etmek ve yerel ihtiyaçları karşılamak için,

yöre insanlarının görevlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde ise sadece savaş zamanlarına hazırlanmak amacıyla insanların sistematik olarak eğitilmesi anlamından öte, toplum içinde ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kendilerine para ödenmeyen kişilerin seferber edilmesi anlamını da taşımaktadır.

Gönüllülük, krizlerle başa çıkabilmek ve var olan kapasitelerin geliştirilebilmesi için, Toplumların ve Ulusal Derneklerin yapı taşıdır.