İlk Yardım

İlk Yardım

İLK YARDIM EĞİTİMİ MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı İlkyardım Yönetmeliği gereğince ilkyardım eğitimi veren kuruluşun İlkyardım Merkezi olması gerekliliği sebebiyle tüm işlemler gerçekleştirilmiş, Kızılay İzmir Şubesi İlkyardım Eğitimi Merkezi, İzmir’in “ilk”  ilkyardım eğitim merkezi olarak 7 Ekim 2003’te açılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı İlkyardım Yönetmeliği gereğince ilkyardım eğitici eğitimi verecek kuruluşların standartlarını taşıyan Kızılay İzmir Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi, Nisan 2006 itibariyle İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi olarak da hizmet vermeye başlamıştır.

Türkiye Kızılay Derneği’nin aktif olarak hizmet veren ilk ilkyardım eğitici eğitim merkezi olarak sadece İzmir ili için değil Türkiye geneli için eğitmenler yetiştirilmektedir.

Eğitimlerimize Adana, Alanya, Ankara, İstanbul, Erzincan, Gaziantep, Bolu, Bursa, Eskişehir, Düzce, Mersin, Samsun, Van, İskenderun, Muş,  Nevşehir,  illerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılımcılar olmuştur. 

 

İLKYARDIM AKTİVİTELERİ

Uygun olan her platformda (Okul, şenlik, fuar, …) halkımızı bilinçlendirmek, ilkyardım kurslarımızı tanıtmak için ilkyardım seminerleri verilerek halkımız bilinçlendirilmektedir. Bugüne dek 40.000’i aşkın kişi seminerlerimizden faydalanmıştır.

Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü Federasyona bağlı 181 ülke ile birlikte “Dünya İlkyardım Günü” çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta ve halkımız ilkyardım konusunda Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler ile bilinçlendirilmektedir.

Ayrıca ilkyardım eğitimlerini bizden alan bazı firmalarda ilkyardım tatbikatları da düzenlenmektedir.

 İLKYARDIM PROJELERİ

İlkyardım eğitimlerinden alınan  “zorunlu” ücretleri; halkımızın  “ilkyardım” konusunda bilinçlenmesi, ilkyardımı öğrenmesi amaçları için değerlendirmekteyiz. Edindiğimiz gelir ile yine halkımıza hizmet vermekteyiz

Türkiye’de ilk kez anaokulu çocuklarının ilkyardım konusunda bilinçlenmesi için Okul Öncesi (5-6 Yaş Grubu) Çocukları İçin Güvenli Davranış Eğitimi Projesi şubemiz tarafından 2003 yılında hayata geçirilmiştir.

Projemiz   

 •   İzmir Valiliği
 •   İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 •   Konak ve Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
 •   Gönüllü ilkyardım eğitmenleri
 •   Gönüllüler ile işbirliği içinde uygulamaya konmuştur

Konak ve Narlıdere ilçelerinde ilköğretim okullarına bağlı anasınıfı öğretmenleri İlkyardım ve oryantasyon eğitimleri almışlardır. Her okula bir ilkyardımcı öğretmen kazandırılmıştır.

Projemiz kapsamında

 •   Bir Bir İki  adlı bir çocuk oyunu hazırlanarak sahnelenmiştir. Pilot bölgedeki okullar tek tek ziyaret edilerek sahnelenen oyunu 8354 öğrenci ücretsiz   izlemiştir.
 •   Dr. İskender Türsen tarafından “Kızılay” ve “Bir Bir İki” adlı çocuk şarkıları hazırlanmıştır.
 •   Okul Öncesi Eğitim Programı hazırlanmıştır.
 •   13 adet eğitim aracı hazırlanmıştır.

 

Projeden 13.860 öğrenci faydalanmıştır.

AVRUPA İLKYARDIM REFERANS MERKEZİ 2010 YILI KONGRESİ

                       

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (International Federation of Red Cross Red Crescent –IFRC) bünyesinde yürütülen Avrupa İlkyardım Eğitim Ağı (First Aid Education European Network-FAEEN) 2010 yılı toplantıları 17-19 Haziran 2010 tarihlerinde Türk Kızılayı adına İzmir Şubesi  ev sahipliğinde İzmir Mövenpick Otel’de gerçekleştirilmiştir. 

 

Toplantının Türkiye’de yapılmasına 2008 yılında Yunanistan’da yapılan seçimde oy birliği ile karar verilmiştir.

Çekoslavakya, Slovakya, Almanya, İsveç, Bulgaristan, Litvanya, Lüksemburg, Avusturya, İngiltere, Yunanistan, Hırvatistan, Belarus, Gürcistan, Belçika, Sırbistan, Finlandiya, Ukrayna, İtalya, İspanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, Türkmenistan, Estonya, Norveç, Kanada, Romanya, Grenada, Macaristan, Monako, İrlanda, Bosna Hersek ,Çin, Özerk Hong Kong ve Amerikan Kızılhaçları ve Türk Kızılayı temsilcilerinin katılımcı Güney Kıbrıs Kızılhaçı ve Kuzey Kıbrıs Kızılayı’nın temsilcilerinin gözlemci olarak iştirak ettiği toplantılarda toplam 38 ülkeden 69 kişi misafir edilmiştir.

Avrupa İlk Yardım Merkezi Yıllık Toplantısına ilk yardım alanında çalışmaları olan Bardexa, Zoll, Prestan, Schiller, Cardiac Science, Inkwell ve Genuine First Aid firmaları sponsor olarak  destek vermiştir.

16-19 Haziran 2010 tarihleri arasında 3 önemli toplantı gerçekleştirilmiştir.

 1.  İlk  Yardım Bilim Grubu Toplantısı; Uluslararası Federasyon tarafından 16–17 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıda ilk yardım    rehberlerinin revizyon çalışması yürütülmüştür.
 2.  Yol Güvenliği Çalıştayı; 16-17 Haziran 2010 tarihlerinde devam etmiştir. Uluslararası Federasyon tarafından Avrupa bölgesinde ilk defa gerçekleştirilmiştir.
 3. Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağı yıllık toplantısı;  Avrupa  İlk Yardım Referans Merkezinin sekretaryası tarafından 17-19 Haziran 2010 tarihlerinde yürütülmüştür.

 

Toplantılardan çıkan sonuçlar tüm dünyada uygulanacak olan “yeni” ilkyardım tekniklerini belirlemiştir.Sağlık Bakanlığımız da bu yeniliklere istinaden ilkyardım standartlarını revize çalışmalarına başlamıştır.

 

Ev sahipliği yaptığımız toplantıda alınan kararlar, 2011 yılında itibari ile ülkemizde ve tüm dünyada uygulamaya konmuştur.